ویژگی های ما

اتصال از طریق ماژول API به نرم افزار های حسابداری

ارسال مستقیم فاکتورها به کارپوشه مالیاتی

امکان استخراج CSR،کلید خصوصی و کلیدعمومی

نرم افزاری هوشمند، با قابلیت استعلام سرورهای سامانه مودیان

امکان اصلاح،ابطال و برگشت از فروش

استفاده از دیتابیس ابری استفاده از دیتابیس Local

ایمپورت کردن مشتری ها،کالا وخدمات،فاکتور ها بصورت انبوه از اکسل

نـرم افزار سامانه مـودیان مالیاتی همـراه حساب بهترین راهکار برای امور حسابداری و مالیاتی شرکت ها و سازمان های بزرگ و کوچک /لینک های کاربردی مالیاتی

آدرس ما